2011. december 11., vasárnap

Nietzsche a bűnről: melyek a börtönvonatkozások?

Nietzsche írja Az értékek átértékelése című könyvében a következőket:

"Szégyen és gyalázat minden szocialista rendszeralkotóra nézve, hogy úgy vélik, létezhetnének olyan körülmények, társadalmi kombinációk, amelyekben már nem fejlődik tovább a bűn, a betegség, a bűnözés, a prostitúció, az ínség... De ez annyit tesz, mint elítélni az életet... Valamely társadalom hiába szeretne fiatal maradni, ez nem megy, nem tőle függ. És akkor kell salakanyagot termelnie, amikor igazán jó erőben van. Minél energikusabb és merészebb a társadalom, annál több lesz a szerencsétlen, félresikerült ember, annál közelebb a hanyatlás... Az életkort nem lehet intézményekkel semlegesíteni. A betegséget sem. A bűnöket sem."

Amikor ezt olvastam, Romhányi Török Gábor interpretációjában, kirázott a hideg. Mintha azt mondaná Nieztsche az 1880-as években, amiket én magam tapasztaltam a börtönben a bűn és a bűncselekmény megítélése kapcsán.
Az utolsó mondat értelme - remélhetőleg - az, hogy a bűnöket nem lehet intézményekkel szembesíteni; azaz a börtön eleve - a priori - nem a bűnök semlegesítésére jött létre, hanem valami egészen más célból. Nietzsche gondolatival összhangban azt mondhatjuk, hogy a börtön egyfajta rettegő leplezés miatt jött létre, aminek az az alapja, hogy soha nem lesz tökéletes társadalom, avagy attól a nézetből eredő pánik hozta létre a börtönt, hogy a bűnözés éppen úgy a társadalom része, mint a művészet. Nietzsche ezeket a gondolatokat évtizedekkel Durkheim előtt írta le, és jóval előbb, mint Foucault, Goffman vagy Farrington.
A mai börtönök éppen az 1880-as években jöttek létre, azaz a feléjük táplált elvárásoknak megfelelően eleve kudarcra voltak ítélve. A sok-sok ideát, ami a börtön szervezetét megtöltötte, ma már visszásnak látjuk. Ilyen idea az őrzés és a nevelés is. Egyik sem lehet tökéletesen hatékony. Az angol penitentiary szó is a penitencia kifejezésből ered, ami azt sugallja, hogy a rabok a börtönben megbánják a bűnüket. Azaz a börtönök velős alapja a bigott keresztény szellemiség és a keresztényi gondolatvilág; azaz a vezeklésbe vetett kényszeres hit, amit maguk az egyházak játszottak ki (elég csak a pedofil botrányokra gondolni), és ezeket Nietzsche mintha előre látta volna.
A börtön éppen olyan ilyen szempontból, mint a középkori vesztőhelyek: megmenti a lelkiismeretünket, hogy mi nem vagyunk részesei a fertőnek. Holott, ha igazak azok az állítások, amelyeket az Emberi Jogok Európai Bírósága vagy a CPT ír, a börtönökben a leggonoszabb történések zajlanak. Úgy tűnik, hogy a társadalom önmaga még mindig az önnön tökéletességének összeomlása ellen harcolna, és a piszkos munkát a börtönőrökre bízná.
Tudjuk-e igazán, hogy kik a börtönőrök, hogy milyen feladatot bízunk rájuk?     

2011. december 7., szerda

A börtönbeli nevelés presztízscsökkenése

Mivel én magam is nevelő voltam egykoron, igaz egész végig pszichológiát tanultam; és a börtönbeli nevelést a legszebb munkának találom, amit az ember a börtönben végezhet, valamint a legjelentősebb munkának is tartom mind a mai napig – mondom ezt úgy, hogy számos börtönt láttam a kontinensen -; és mivel most meg vagyok döbbenve a nevelés presztízsének csökkenése láttán, a döbbenetemnek itt a blogon akarok hangot adni.

2011. november 7., hétfő

Dolgok a börtönben 8. - Izoláció antitézis

A börtön egyik célja az izoláció. Azonban az az izoláció, amit a börtön tűz ki célul, a társadalom más szegmenseiben is jelen van.

Dolgok a börtönben 7. - A börtön illegálissá teszi a szeretetet

A börtön illegálissá teszi a szeretetet, azaz jogszabályok tiltják a fogvatartottaknak a szeretet gyakorlását, mert:
1. Nem találkozhat a fogvatartott a szeretteivel, holott lehet, hogy éppen azért került be, mert őket védte, vagy értük harcolt. Természetesen nem minden rab, de a vagyon elleni bűncselekmények elkövetőire ez nagyjából igaz. Másrészt sok rab éppen azért kerül be, mert a kinti életben nem gyakorolhatta a szeretetet, például családon belüli erőszak szemtanúja volt, vagy elszenvedője vagy éppen elkövetője. Aztán bekerül egy helyre, ahol végképp nincs család.
2. Ha a börtönön belül próbál szerenti, azt a jogszabályok szankcionálják. (Ha a férfi rabok homoszexuális viszonyt folytatnak, a többiek megvetik, kiközösítik, sőt megverik őket. Ha egy börtönben dolgozó nő összejön egy férfi rabbal, még a nőt is megbüntetik.)

2011. október 5., szerda

2011. augusztus 27., szombat

Dolgok a börtönben 5. - Geng és család

A bűnözéssel kapcsolatban érdemes a családdal is foglalkozni nagyon sok szempontból. Az egyik szempont az, hogy a "magcsalád" vagy a nagycsalád nem képes olyan biztonságot és szeretetet szolgáltatni, ami a gyerek számára kielégítő. A gyerek kimenekül a családból, rendszerint az utcára, ahol kapcsolatba kerül a bűnözéssel és a kábítószerrel, de nem is ez a legnagyobb "gond".

2011. július 30., szombat

Dolgok a börtönben 4. - a börtön szaga

Alig múltam 18 éves, amikor először a börtönbe léptem, és nagyon figyeltem a szagokra, mert arra számítottam, hogy nagyon büdös lesz.

2011. július 28., csütörtök

Újabb börtönblog!!!

Olyan profi, hogy lehet, hogy nekem le kell tennem a lantot! Nem én írom, és nem is határolódok el, hiszen a börtönszleng-blog igen tetszetős. : )
Tényleg ajánlom mindenkinek, aki szereti a blogomat, főleg azért, mert a közeljövőben itt nem lesz túl nagy forgalom.

2011. július 20., szerda

Dolgok a börtönben 3. - Kvalitatív kutatás a börtönben

Körülbelül tíz éve foglalkozom a börtönkutatások elemzésével, és magam is művelem ezt a műfajt olyan 7-8 éve, egészen komolyan. Egy érdekes cikkre bukkantam a minap, amit két vezető "konvikt" kriminológus Stephen C. Richards és Richard S. Jones írtak a fogvatartottak szabadulás utáni beilleszkedéséről. A cikk tartalmilag számomra nem hozott különösebb meglepetést, bár fel fogom használni majd a munkám során, mert van egy érdekes része, amikor a kutatás módszereit írja le.

Dolgok a börtönben 2.: Bebukni tiszta szégyen

A bűnözés maga izolál. Aki bűnözik, elszakad a kapcsolataitól, nem bíznak benne, makacsságból, sértettségből követi el  a bűncslekményeit, és ez csak fokozódik a börtönben.

2011. július 18., hétfő

Lockdown - a National Geographic sorozata (linkgyűjtemény)

A Lockdown a National Geographic jelenleg 12 részes sorozata. Az interneten a sorozattal kapcsolatban sok kiragadott rész kering, ami szerint pl. a Tent City egy kifejezetten jó hely. Aki viszont megnézi a sorozat Tent Cityről szóló részét (német nyelven), rájöhet, hogy ez korántsem igaz. 

Éhségsztrájk a Pelican Bay börtönben (linkgyűjtemény)

Szinte biztos, hogy ezzel az eseménnyel bővülni fog a híres börtönmegmozdulások sora, és újabb börtönreform mozgalmak fognak beindulni világszerte. Ugyanígy történt az Attica-i vagy a Strangeways börtönlázadás után.
A Pelican Bay börtönnel ez a börtönblog is foglakozott korábban. A jelenlegi eseményekről szóló blog itt található. A követelések összefoglallása itt olvasható.
2011/07/21: További linkek: rengeteg angol nyelvű blog, az immár 6600 éhségsztrájkolóról.

2011. július 13., szerda

Dolgok a börtönben 1.

Tegnap jártam egy magyar börtönben, és a parancsnok úrral beszélgettem, és azt mondtam, hogy szinte biztos, hogy a mai napon is fogok valami olyasmit tapasztalni, ami meg fog rendíteni, ami valahogy megint arra fog rádöbbenteni, hogy naiv vagyok, hogy képtelen vagyok felfogni, hogy mi is a börtön valójában.

2011. június 7., kedd

Drog a börtönben - gondolatok 3.

Annál inkább európaibb egy börtön, minél helyesebb a kábítószerügyi stratégiája. (Ezt is módosítottam olvasói komment miatt.)

2011. május 21., szombat

PhD védés a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

2011 május 20-án sikeresen megvédtem a PhD tézisemet. Opponenseim Prof. Dr. Vókó György és Prof. Dr. Lőrincz József voltak.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött.

2011. április 24., vasárnap

Seth Ryan (módosított cím)

Módosítanom kellett ezt a bejegyzést, és ezzel párhuzamosan szégyelnem kell magam, és ezért hagyom itt az eredeti bejegyzést áthúzva.
Egy olvasómat, aki Sethnek nevezte magát, súlyosan félreértettem, vagy összekevertem valaki mással. Azt gondoltam, hogy az Amerikai história X c. film Seth-jével azonosítja magát. Egy másik olvasó, Ha, hívta fel erre a hibára a figyelmemet.
Ezennel mindekettőjüktől bocsánatot kérek. Bocsánatot kérek azoktól is, akik azt gondolták, hogy most íme a "bölcs" börtönpszichológus morális győzelmet arat egy "oktondi" neonácin. Ez nem igaz. Valószínűleg senki sem volt itt neonáci.

A filmbéli Seth azonban mégiscsak érdekes figura, és a dal még annál is érdekesebb, ezért a posztot fenthagyom.

Mégis azért hagyom fent inkább, hogy én magam okuljak, hogy nagyon óvatosan kell eljárnom, ha véleményt formálok valakiről. Nickname-ek mögé bújunk, és ez sebezhetővé és agresszívvé tesz minket. Lám, én sem vagyok kivétel, aki a jelenség ellen próbálok harcolni.

Minden olvasómtól bocsánatot kérek!  


Nagyon jól tudom én is, hogy milyen az, ha valakit lerasszistáznak, mert velem is megtörtént. Amikor korábban még a börtönben dolgoztam, úgy éreztem, hogy nagyon sokat megtettem egy cigányemberért, aki erőszakos közösülés miatt került be. Kiharcoltam neki, hogy enyhébb fokozatba kerüljön. Aztán elkövetett egy fegyelemsértést (nem írom le, hogy mit, mert akkor túl konkrét lennék), és visszakerült arra a körletre, ahol én  voltam a nevelő. A fegyelemsértés miatt fenyítést kellett kapnia, nekem kellett intézni. Akkoriban éppen olyan rövid volt a hajam, mint most, és talán ezért, talán másért, az a cigányember lerasszistázott engem.
Nagyon rosszul esett, főleg azért, mert korábban segíteni akartam neki.


Korábban egy hosszabb kérdést tett fel nekem egy olvasóm, aki Sethnek hívta magát. Akkor naivan azt hittem, hogy a nevét a bibliai Seth alakjából merítette, azonban nem régen ismét megnéztem az Amerikai história X című filmet, ami az amerikai etnikai konfliktusok feloldhatatlanságáról szól. Ebben a filmben szerepel egy javíthatatlan, és meglehetősen túlsúlyos skinhead, akit Seth-nek hívnak.

2011. március 19., szombat

Dichotóm börtön

Vajon hogyan érzékeljük a börtönt, és még milyen lehetőségek lennének?
Saját készítésű videó itt.

2011. március 7., hétfő

A rabok nevelnek minket

Az egyik pszichológia órán, amit a Rendőrtiszti Főiskolán tartottam, az egyik végzős hallgató felvetette Goffman kapcsán, hogy valójában a rabok nevelnek minket, és nem ők minket, azaz a börtönben nem az állomány neveli a fogvatartottakat, hanem éppen fordítva.
A megállapítást egyáltalán nem lehet megcáfolni, mégis magyarázatra szorul, és magam is nagyon sokat gondolkodtam rajta.
Mit kell ezen érteni? Mit jelent az, hogy a rabok nevelnek minket?

2011. március 6., vasárnap

Banya úr - Majer Péter esettanulmánya

Egy bizonyos fogvatartotti csoport szinte biztosan elkerüli a hétköznapi érdeklődő figyelmét: az időskorú. Magam sem tudom, hogy miért adtam meg ezt a címet szakdolgozati témának.
Majer Péter végzős hallgató esettanulmányai rendkívül jó olvasmányok. A szakdolgozat most már majdnem kész van, itt majd az esettanulmányokat közöljük.
Péter esettanulmánya jó példa lehet a többi RTF-es hallgató számára, valamint mindenkinek, akit érdekel a börtön egyedi ábrázolása.

2011. február 24., csütörtök

2011. február 10., csütörtök

Bűn Tudatban - KAPSZLI konferencia

A konferencia "a bűnökről, áldozatokról és a megbocsájtásról" fog szólni. Két börtönügyi előadás lesz. 2011 február 27-én vasárnap délelőtt Fiáth Titanilla fog előadást tartani a fogvatartotti hierarchiáról, majd én a börtönártalmakról és a reintegrációról délután.
Lesz egy műhelyem is, szintén 27-én, vasárnap délelőtt, sajnos Tita előadásávával párhuzamosan. A műhely a börtönbeli szexuális deprivációról fog szólni, és előre láthatólag új blogoldalt fogok neki nyitni.

2011. január 18., kedd

Szembesülés a megváltoztathatatlannal, döbbenetes börtönrajz

A címet én adtam a rajznak. Nem tudom, hogy a fogvatartott milyen címet adott volna. Rémes veszteség sugárzik a rajzból. Olyan veszteség, amit nem lehet helyrehozni. Lehet, hogy a bűncselekményről van szó, lehet hogy a börtönbekerülésről, de lehet, hogy az elválasztottságról. Ez a kép is másolt, ami kifejezetten látszik a jobb oldali gyermekalak megjelenítésén. Lehetséges, hogy a fogvatartott olyan képeket keresett, amelyek tükrözik a lelkiállapotát, és a rajz elkészítése közben némileg megnyugvásra lelt. Az előző posztban található képet is ő készítette.

Ismét egy döbbenetes börtönrajz

A kép szinte biztos, hogy másolt. Vajon mit érzékeltet ezzel a fogvatartott? Mit akar kommunikálni?

2011. január 13., csütörtök

Csodálatos nosztrai Mona Lisa

Régebbi hagyomány a börtönökben a fába való égetés technikája. Itt egy szép példa Márianosztráról. A kép a Mona Lisa másolata. A jobb váll fölött lévő út is az eredeti képre utal, valamint folyó is. Az alsó ornamentika egyedi. Az alak feje némileg nyújtottabb, mint az eredeti kép, a szája is "csókosabb". Kópis László fényképe.

2011. január 5., szerda

Bűnöző agy? Adrian Raine gondolatai és saját börtönügyi kérdések

Feláldoznál egy embert, hogy megments ötöt?
Tételezzük fel, hogy egy vasúti felüljárón állunk, és látjuk, hogy egy gyorsan közlekedő vonat közelít a híd felé. A híd egyik oldalán öt munkás szereli a síneket. A vonat nyilvánvalóan el fogja ütni őket, és mindannyian meg fognak halni. A hídon áll egy nagyon nagy termetű személy is, akit hogyha lelöknénk, a testével megfogná a vonatot, ő meghalna, de az öt ember megmenekülne. Mit tennénk ebben a helyzetben? Lelöknénk azt az egy embert, hogy megmeneküljön a többi öt?