2011. május 21., szombat

PhD védés a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

2011 május 20-án sikeresen megvédtem a PhD tézisemet. Opponenseim Prof. Dr. Vókó György és Prof. Dr. Lőrincz József voltak.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött.
Köszönetnyilvánításként íme egy rövid részlet az opponensi véleményekre adott válaszomból:

Mindenek előtt köszönet illeti a feleségemet és a családomat, akik kitartóan támogattak ezen hosszú út során.

Engedjék meg, hogy szívélyesen megköszönjem, hogy eljöttek meghallgatni a tézisemeit, valamint őszinte hálámat szeretném kifejezni a két opponensemnek, akik időt és fáradtságot nem kímélve elolvasták az értekezésemet, és érdemes kritikákkal láttak el.
Köszönet és hála Prof. Dr. Görgényi Ilona tanárnőnek, hogy végigkísért a hosszadalmas és néha bonyodalmas utamon, hogy türelemmel ápolta a munkámat, és nem engedte el a kezemet. Külön köszönetet szeretnék mondani Lakos Zsuzsának, aki rendkívül sokat bíztatott, és szervezőkészségével lehetővé tette, hogy most itt állhassak Önök előtt. Köszönettel tartozom Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes úrnak, hogy bízott bennem, támogatott a külföldi munkavállalásomban, ami nagyban hozzájárult az értekezésem empirikus és elméleti részéhez egyaránt. Köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Virányi Gergely ny. hőr. dandártábornok úrnak, a Rendőrtiszti Főiskola oktatási és tudományos rektorhelyettesének, hogy a szellemi támogatáson kívül anyagi értelemben is segített engem. Hálával tartozom Csóti András bv. vezérőrnagy úrnak, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettesének a baráti bíztató és gondoskodó szavakért, és hogy lehetővé tette, hogy a kutatásaimat elvégezzem. A szakmai tudományos pályám elindításáért és folyamatos kísérésért hálával tartozom Dr. Huszár László bv. dandártábornok úrnak, aki soha nem feledkezett meg rólam, és támogatásával folyton megerősített. Mivel a tanári pályát választottam, köszönetet kell mondanom minden hallgatómnak, akik a gyűjtőmunkájukkal segítettek a dolgozat empirikus részének összeállításában; igazi csapatmunka volt ez, még akkor is, ha ők ezt nem érzékelték. Végül talán az egyik legfontosabb köszönetnyilvánítás magukat a fogvatartottakat illeti meg, akik a művészetükkel és az írásaikkal nyersanyagot szolgáltattak nekem. Pár személyről nem feledkezhetek meg, az ő neveiket az idő hiányában csak megemlíteni tudom: Dr. Rácz József, Dr. Virág György, Dr. Kerezsi Klára, Dr. Pallo Jószef, Kun Gábor, Dr. Hegedűs Judit, Paksi Borbála, Takács István Gábor, Mészáros Mercédesz, Sárosi Péter, Dr. Budai István, Boglyasovszki Csaba, Frank Tibor, Tóth Tamás, Biczó László, Dr. Demetrovics Zsolt, Ackermann Rita, Heino Stöver, Dagmar Heidrich, Alex Stevens, Trevor Stevens, Silvia Casale, Anna Maria Dadermann, Holm Putzke és sokan mások.

A dolgozatom megtalálható itt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése