2010. május 31., hétfő

Döbbenetes börtönfestmény

Ezt a képet nem is kellene vagy nem is lehetséges kommentálni, azonban néhány lényeges dolgot mégiscsak ide kell írnunk. A kép jelenleg a Váci Fegyház és Börtön kápolnájában található. Nem fogjuk elemezni a rajzot pszichodiagnosztikai szempontból, hanem csak és kizárólag a börtönnel kapcsolatos tartalmakra és szimbólumokra próbálunk következtetni, valamint némi történelmi adalékkal szolgálunk.
A kép jobb felső sarkában egy meztelen kislány fut. Ez egy ikonikus utalás Nick Út fényképére, amelyet 1972 június 8-án készített Dél-Vietnamban a Trang Bang-i napalmtámadás után közvetlenül. A képnek valóságos szereplője van: Phan Thi Kim Phúc. A fénykép megjelent az amerikai napilapokban, és Nixon elnök azt állította, hogy a kép nem lehet valóságos, mert "beállított". Az elnök egészen egyszerűen nem hitte el azt a borzalmat, amit lát, vagy nem merte beismerni, hogy ilyen létezik.
Számtalan tudományos cikk állít párhuzamot a háborús PTSD és a bebörtönzés sokkja közé. Innentől kezdve már csak következtethetünk, mert nem tudjuk, hogy a börtönben hogyan és milyen körülmények között készült a kép. Ebben az esetben úgy járunk el, mint amikor a művészettörténész egy klasszikus kép tartalmát próbálja elemezni: ő maga nem élhetett mondjuk Bosch korában, mégis a festmények tartalmának jelentésére következtet. Ugyanígy járok el én is, amikor a börtönrajzokat elemzem.
A PTSD megrázkódtatás utáni fásultságot, kiégettséget jelent, amit gyakran kísérnek lidércnyomások, amikor a beteg újra átéli a háború borzalmait. Egykor Sigmund Freud és Kurt Lewin is foglalkozott ezekkel a jelenségekkel a londoni Tavistock Intézetben.
Tudjuk azt, hogy bűnözők élete hasonlít a folyamatos hadviseléshez, azaz szinte biztos, hogy számtalan olyan életesemény történik a rab életében, ami a háborús sokkhoz hasonló élményt vált ki.
A festmény ilyen szempontból lehet egyfajta hasonlat a börtön borzalmaira, de akár az egész életre is.

2010. május 17., hétfő

IVU amfetaminra utaló falfirka egy lengyel börtönben

Kattintással kinagyítható

A kép bal oldalán látható egy fecskendő rajza. Közvetlen mellette az amfetaminra utaló szöveg. A kép jobb alsó sarkában THC felirat. A rajzokat egy ágydeszkán találtam 2009-ben egy lengyel börtönben. Ezt a képet bizonyítéknak tekintem arra, hogy a börtönben akár az IVU drogozást is ki lehet mutatni a falfirkák elemzésével. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a börtönben történik a droghasználat, hanem azt, hogy a fogvatartott valamiért felrajzolta a fecskendőt az ágydeszkára, és mellé írta az amfetamin szót. A kép valós jelentése lehet elvonás, használat, depriváció, vagánykodás stb. A kép utal valamire, a jelentését nem tudhatjuk. Érdekes, hogy a legalább 2000 magyar börtönfalfirka fotó között egy képet sem találtam, ami az intravénás használatra utalna.
A facebook közösségi oldalnak hála az amfetaminra utaló szöveg jelentése a következő lehet:

Amfetamin kereső cserkész - ha jól értettem!
Az utolsó szó lehet még fecskendő illetve befecskendező.
Tehát amfetamin cserkész fecskendő. Nagyon börtönszleng, ahogy írva van.
Vagy amfetamin befecskendező cserkész...Több variációt nem tudok rá. :)
Utánakérdeztem, "amfetamina gtowe wykiwa" = "az amfetamin átbassza a fejedet" lett belőle.
"Amfetamintól a fejünk kótyagos" - nekem így fordította a lengyel kapcsolat.

2010. május 5., szerda

New Jersey-i börtönlázadás 1952: még a rádiózás is tiltott volt

Life Magazin, 1952 április

A New Jersey állambeli, mai napig működő Rahway börtönben 1952 áprilisában lázadás tört ki, mert pár rabot brutálisan megvertek az őrök. 232 fogvatartott elbarrikádozta magát, széttörték a bútorokat, és azzal fenyegetőztek, hogy felgyújtják a börtönt. A matracok könnyen lángra kaphattak volna. A lepedőkre írták a követeléseiket, amelyeket kilógattak a börtön ablakain az utcafronton. Ezzel szinte börtönlázadás hagyományt teremtettek. Ugyanígy kommunikáltak a hatóságokkal a 2006-2007-es brazil és grúz börtönlázadók is.
A fenti képen azt láthatjuk, hogy a rabok azt követelik, hogy látogassa meg őket az Osborne Bizottság, valamint kinyílványítják, hogy rádiókat használnak a börtönben. Az utóbbi kijelentés két szepontból is jelentős. Akkoriban nem lehetett rádiót használni a börtönökben, illetve tudhattak a hatóságok akcióiról a rádión keresztül, azaz készülhettek az ellentámadásra. Manapság a mobiltelefon használata tiltott a legtöbb börtönben, a brazil lázadásokat is mobillal szervezték meg, de szinte biztos, hogy ezen a tiltáson ötven év múlva csak nevetni fogunk.
A rabok a lepedőn arra is felhívják a figyelmet, hogy a hatóságok mindenképpen az igazságot mondják be a hírekben, mert a börtönben is veszik az adásokat. A Rahway Börtön fogvatartottjai nem ejtettek senkit sem túszul, tettük a túltelítettség (pl. 100 fős hatalmas alvótermek) és az embertelen bánásmód (gumibotozás) ellen irányult.
Az Osborne Bizottság éppen ezekkel a megalázó körülményekkel foglalkozó civil szervezet a mai napig működik. Névadója Thomas Mott Osborne 1926-ban elhunyt, híres börtönreformer és a Sing-Sing Börtön parancsnoka volt. A lázadást végül úgy számolták fel, hogy a börtönbe altatógázt juttattak.

"Rejtélyes" elemek a börtönrajzon

Klikkeléssel kinagyítható

Több kérdés merül fel bennem a kép kapcsán. A kép egy tematikus foglalkozáson készült. Fiatalkorú fogvatartottaknak a kábítószerről kellett rajzolniuk.
- Mi lehet az a cső, ami az alak szájába vezet?
- Mi lehet az a dolog az alak jobb karja mellett?
A rajzot a PhD dolgozatomban részletesen elemeztem, de erre a két dologra nem tudtam rájönni. A fogvatartottól nem tudjuk megkérdezni, hogy mit rajzolt, mert az egyik hallgatóm készíttette a rajzot, és nincsen a rabhoz hozzáférésünk.
Több gondolatom van, mégis a blog olvasóitól várnám a véleményeket.

2010. május 1., szombat

Börtönőrnő?

A kép illusztráció a PhD dolgozatomhoz. Nem lehet eldöntetni a rajzról, hogy nőt vagy férfit ábrázol.